• Oferujemy atrakcyjne studia i dobrą prace po ich ukończeniu
   na nowych unikatowych makrokierunkach:
   - INFORMATYKA STOSOWANA z Komputerową Nauką o Materiałach
   - NANOTECHNOLOGIA i Technologie Procesów Materiałowych

 

  • Treści programowe makrokierunku „INFORMATYKA STOSOWANA z Komputerową Nauką o Materiałach” dają znakomite możliwości adaptacji do wymogów rynku pracy przez połączenie wymagań dla priorytetowego kierunku studiów wskazanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj.: „Inżynieria Materiałowa” z kierunkiem „Edukacja Techniczno-Informatyczna”.

   Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
   wchodzący w skład tego makrokierunku uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • ocenę pozytywną dla poziomu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwałą nr 795/2007 z dnia 20.09.2007, gdyż poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

Treści programowe makrokierunku „INFORMATYKA STOSOWANA z Komputerową Nauką o Materiałach” wypełniają również wymagania dla kierunku studiów „INFORMATYKA” wskazanego jako priorytetowy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Treści programowe makrokierunku „NANOTECHNOLOGIA i Technologie Procesów Materiałowych” dają znakomite możliwości adaptacji do wymogów rynku pracy przez połączenie wymagań dla dwóch priorytetowych kierunków studiów wskazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj.: „Inżynieria Materiałowa” oraz „Mechanika i Budowa Maszyn”.

   Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym wchodzący w skład tego makrokierunku uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
   • ocenę wyróżniającą dla poziomu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwałą nr 185/2008 z dnia 10.04.2008, gdyż poziom prowadzonych studiów odpowiada w pełni przyjętym kryteriom jakościowym.
Instytut Materiałów Inżynierskich i Bio- medycznych Politechniki Śląskiej ucze- stniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kie- runkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:
Informatyka stosowana
Nanotechnologia