• W dniu 31 marca 2009 roku Politechnika Śląska złożyła w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wniosek Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący finansowania stypendiów na 19 zamawianych priorytetowych kierunkach studiów wskazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród wymienionych kierunków uwzględniono kierunki realizowane na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, a w tym 3 w których znaczący udział ma Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych:
      • „Inżynieria Materiałowa”
      • „Inżynieria Materiałowa” w ramach makrokierunku „INFORMATYKA STOSOWANA z Komputerową Nauką o Materiałach”
      • „Inżynieria Materiałowa” w ramach makrokierunku „NANOTECHNOLOGIA i Technologie Procesów Materiałowych”

Realizację projektu rozpoczęto 1 października 2009 roku.

Instytut Materiałów Inżynierskich i Bio- medycznych Politechniki Śląskiej ucze- stniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kie- runkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:
Informatyka stosowana
Nanotechnologia