Gdzie nas szukać

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Politechnika Śląska

ul. Konarskiego 18a

44-100 Gliwice

email: info@nabornastudia.pl

Gdzie nas szukać
Instytut Materiałów Inżynierskich i Bio- medycznych Politechniki Śląskiej ucze- stniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kie- runkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:
Informatyka stosowana
Nanotechnologia