Wybierz studia

Wybierz studia na kierunkach na których Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Wyjątkowo przyjazna atmosfera współpracy ze Studentami
Wyjątkowo przyjazna atmosfera współpracy ze Studentami
Instytut Materiałów Inżynierskich i Bio- medycznych Politechniki Śląskiej ucze- stniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kie- runkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:
Informatyka stosowana
Nanotechnologia