Jakie są zalety studiowania w ramach projektu INFONANO?

 • zwrot opłaty rekrutacyjnej,
 • możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu i/lub
 • pobierania stypendiów,
 • kursy doszkalające kończące się wydaniem certyfikatu,
 • uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac,
 • spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii i inżynierii materiałowej,
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych Studentów i Kandydatów na studia.

Rezultaty projektu INFONANO:

 • poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP
 • poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich
 • zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego
 • poprawa jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej
 • zwiększenie zastosowań technologii informatycznych oraz studentów
 • poprawa wiedzy studentów w zakresie technologii materiałów, nanotechnologii i informatyki stosowanej


Komplementarnym wsparciem projektu INFONANO nt. „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach“ są realizowane w Instytucie projekty:

 • „LANAMATE” – Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach”,
 • „MERFLEMG” – Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • oraz udział w projekcie „Śląska BIO-FARMA” – Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”.