Kadra

Kadra Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych składa się z młodego, ambitnego, dynamicznie rozwijającego się 140-osobowego zespołu naukowego, w tym z 18 profesorów i doktorów habilitowanych (średnia wieku w grupie doktorów, asystentów i doktorantów nie przekracza 35 lat).

Zespół ten stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w stażach zagranicznych, zwykle 4-5 miesięcznych, niekiedy kilkuletnich, krótkookresowych wyjazdach zagranicznych w renomowanych ośrodkach europejskich i światowych, a także w warsztatach naukowych, specjalistycznych szkołach i kursach, wspólnych studiach doktoranckich, wymianie osobowej pomiędzy ośrodkami krajowymi.