Współpraca zagraniczna

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych realizuje szeroką naukową współpracę zagraniczną.

Grupa rzeczywistych partnerów zagranicznych sięga ok. 150 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na wszystkich kontynentach. Ponadto uczestniczy w najważniejszych europejskich programach badawczych i dydaktycznych, takich jak: TEMPUS, CEEPUS, COPERNICUS, LLP-ERASMUS.

Pracownicy Instytutu licznie uczestniczą w zagranicznych konferencjach, stażach zagranicznych, a profesorowie biorą udział w misjach zagranicznych lub w charakterze wizytujących profesorów wygłaszają wykłady na zagranicznych Uniwersytetach i konferencjach naukowych. Corocznie ok. 40-50 gości z różnych krajów odbywa staże naukowe w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, a zwykle kilku do kilkunastu studentów i doktorantów zagranicznych, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji realizuje w kolejnych latach semestralne a czasem nawet dłuższe studia zagraniczne w Instytucie, wykonując w nim swe prace dyplomowe.

Ponadto, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, które co roku goszczą licznych światowej sławy naukowców z kraju i ze świata. Najbardziej znane serie konferencji to:

  • Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME,
  • Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM3S

Co 2 lata Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych współorganizuje:

  • Światowe Kongresy Naukowe COMMENT Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technologies.

Konferencje z serii AMME oraz Kongresy COMMENT są miejscem spotkań dużej grupy znakomitych naukowców o światowej sławie, uczestniczących w tych imprezach naukowych od wielu lat, a także recenzujących artykuły zgłaszane do prezentacji w materiałach konferencyjnych i gwarantujących ich wysoki poziom naukowy, często podnoszących ciekawe pytania prowadzące do ważkich dyskusji naukowych podczas konferencji i kongresów.

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest również głównym organizatorem corocznych krajowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych i materiałów kompozytowych, których osiągnięcia są publikowane w materiałach konferencyjnych, licznych konferencji Studenckich Kół Naukowych, a także innych konferencji studenckich i dla doktorantów.