Podręczniki i czasopisma

Pracownicy Instytutu są autorami licznych:

  • podręczników akademickich i książek naukowych o ogólnokrajowym zasięgu wydawanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie i Wydawnictwo Verlag Dashöfer w Warszawie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej oraz International OCSCO World Press
  • materiałów Konferencji Naukowych organizowanych przez Instytut wydawanych w światowych czasopismach naukowych,
  • regularnie wydawanych od początku 2006 roku własnych periodyków naukowych o światowym zasięgu pt. Journal of Achievments in Materials and Manufacturing Engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering, referowanych m.in. przez Directory of Open Access Journals, w których dotychczas opublikowano kilka tysięcy artykułów z całego świata,
  • kilkuset publikacji naukowych rocznie w czasopismach naukowych i materiałach konferencji naukowych w wielu krajach świata.

Prace studenckie są publikowane w:

  • czasopiśmie Prace Studenckich Kół Naukowych wydawanym przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.