Bibiloteka

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych dysponuje nowoczesną biblioteką, z pełnym dostępem do systemu komputerowego Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, a za jej pośrednictwem do międzynarodowego systemu bibliotecznego i informacji naukowo-technicznej. 

Biblioteka posiada kilkanaście tysięcy woluminów, prenumeruje kilkadziesiąt czasopism krajowych i zagranicznych, oraz kilka uzyskanych w wyniku aktywności Profesorów jako Redaktorów Naczelnych Czasopism Krajowych i Zagranicznych.

Biblioteka dysponuje miejscami w czytelni, oraz stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi dostęp do czasopism elektronicznych, w tym pełny dostęp do czasopism Elsevier, a także do katalogów zbiorów Biblioteki Głównej.