Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej

obejmuje Pracownie:

  • Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi
  • Wspomagania Projektowania Procesów Materiałowych
  • Technik Multimedialnych
  • Sieci Komputerowych i Narzędzi Internetowych
  • Prezydencką - Pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania Materiałowego Maszyn
  • Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej
  • Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych
  • Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych
    i Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich