Laboratorium Technologiczne

obejmuje Pracownie:

  • Obróbki Mechanicznej
  • Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych
  • Obróbki Cieplnej
  • Badań Korozyjnych