Konkursy z nagrodami

Codziennie (pon-pt) do godziny 15.00 w tej zakładce będą umieszczane krótkie opracowania dotyczące wybranych zagadnień INFOrmatyki oraz NANOtechnologii. Pytania, z zakresu danego zagadnienia, będą ukazywać się następnego dnia od godz. 15.00. Uczestnicy konkursu mogą udzielać odpowiedzi i wysyłać je na adres info@nabornastudia.pl w ciągu kolejnych 9 godzin.

Czy wiesz, że ...

Jak wiadomo wszystkie materiały odbijają pewną część światła. Im mniej światła jest odbijane tym bardziej czarny jest dany materiał. Całkowity współczynnik odbicia od powierzchni pokrytej czarną farbą wynosi od 5 do 10%. W najciemniejszy materiale jaki dotąd uzyskano, wykorzystano warstwę ze stopu niklowo-fosforowego a jego współczynnik odbicia światław wacha się w granicach 0.16 do 0.18%.
Natomiast naukowcy z Polytechnic Rensselaer Institute i Rice University opracowali najczarniejszy materiał jaki kiedykolwiek wytworzył człowiek, którego współczynnik odbicia wynosi 0.045%. Materiał ten składa się z cienkiej warstwy złożonej z szeregów długich, niezwykle porowatych, pionowo usytuowanych nanorurek węglowych, które ograniczają odbicia przez co zwiększają absorpcję światła.
Według profesora Shawn-Yu Lina, szefa projektu, warstwa materiału luźno wypełniona węglowymi nanorurkami, zwierająca mnóstwo szczelin i zakamarków, które "chwytają" światło nadaje nowemu materiałowi unikatowe właściwości. Nowy materiał nie tylko słabo odbija światło ale również silnie je absorbuje.
To odkrycie prawdopodobnie pozwoli zwiększyć sprawność absorpcji światła jak również sprawność konwersji promieniowania na energię elektryczną w pełnym zakresie pasma.

Źrodło: energetykaxtech, cire, gazeta.pl

Bieżące informacje

Czy wiesz, że ...

Początków informatyki można doszukiwać się już w czasach starożytnych. Co prawda, nie było wtedy jeszcze komputerów, ale były już przejawy "myślenia algorytmicznego", które leży u podstaw informatyki jako dyscypliny naukowej. Jako przykład może służyć sposób obliczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych dodatnich podany przez Euklidesa w IV w. przed naszą erą. W latach 30-tych XX wieku wielu wybitnych uczonych pracowało nad teorią algorytmów, żeby wymienić Alana Turinga, Kurta Goedla, Alonzo Churcha i Emila Posta.

Źródło: http://www.fcm.put.poznan.pl/platon/dokumenty/informacjeOgolne/trocheHistorii

Bieżące informacje

W siedzibie Parku Naukowo – Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o. o. przy współpracy z Politechniką Śląską 21 października 2010 roku zostanie zorganizowana kolejna edycja impreza otwarta pod hasłem "Dzień Nauki i Przemysłu".
Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Udział w Targach zarówno dla uczestników, jak i wystawców jest całkowicie bezpłatny. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć ekspozycje jednostek naukowych, a także innowacyjnych przedsiębiorstw, które zaprezentują ciekawostki ze świata nauki i techniki w formie pokazów, interaktywnych wizualizacji oraz eksperymentów. Wśród atrakcji odwiedzający będą mogli zobaczyć: samochód z napędem elektrycznym Re-Volt, paralotnię z napędem elektrycznym, najnowszej generacji samochód Toyota Prius III z napędem Hybrid Synergy Drive, pokazy robotów, model zdalnie sterowanego helikoptera i wiele innych.

Data aktualizacji: 12.10.2010 r.

Weź udział konkursie

Pytania, z zakresu danego zagadnienia, ukazują się od godz. 15.00. Uczestnicy konkursu mogą udzielać odpowiedzi w ciągu kolejnych 9 godzin od ukazania się pytania.
Odpowiedz:
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Twój adres email: