Wizyty w szkołach

Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych organizuje cykle autorskich wykładów adresowanych do kandydatów na studia, które są wygłaszane przez profesorów i innych pracowników naukowych pracujących w Instytucie  oraz prezentacje na temat prowadzonych w Instytucie zajęć na różnych kierunkach studiów i specjalnościach.