Kalendarium wizyt w szkołach

Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego odwiedzają Szkoły Ponadgimnazjalne w licznych miejscowościach wskazanych na mapie, w trakcie spotkań z Maturzystami’2010 wygłaszając wykłady monograficzne i zapraszając do podjęcia studiów oferowanych przez Instytut. Liczne Osoby zaproszono do udziału w INFONANO FAN CLUB. Jeżeli w Twojej Szkole nie było naszej delegacji, możesz nas zaprosić.

 • W dniu 26 listopada 2009 roku dr inż. Tomasz Tański wraz z mgr inż. Krzysztofem Romańczukiem zaprezentowali informacje na temat studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym uczniom Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju.
 • Dr inż. Tomasz Tański oraz mgr inż.  Krzysztof Romańczuk przedstawili możliwości podjęcia studiów w ramach projektu INFONANO uczniom Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek, a następnie uczniom Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu Zdroju w dniu 27 listopada 2009.
 • Zespól Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej 5 w Gliwicach był miejscem prezentacji kierunków studiów objętych programem INFONANO w dniu 9 grudnia 2009 roku przez panie dr inż. Magdalenę Polok-Rubiniec oraz dr inż. Annę Włodarczyk- Fligier.
 • Dr inż. Mariusz Krupiński wraz z dr inż. Krzysztofem Labiszem dnia 10 grudnia 2009 roku odwiedzili w Zabrzu Zespól Szkół Ogólnokształcących przy ul. Korczoka 98 oraz IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 prezentując możliwości i zalety studiowania na nowootwratych kierunkach studiów na Wydziale Mechanicznym technologicznym w ramach projektu INFONANO.
 • W dniu 11 grudnia 2009 roku mgr inż. Justyna Hajduczek wraz z mgr inż. Pawłem Jarką odwiedzili Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie gdzie spotkali się z uczniami klas maturalnych zainteresowanymi podjęciem studiów na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym.
 • W dniu 14 grudnia 2009 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie odbyło się spotkanie, na którym inż. Justyna Hajduczek wraz z mgr inż. Pawłem Jarką zaprezentowali maturzystom możliwości studiowania na nowych kierunkach studiów na Wydziale mechanicznym Technologicznym. Tego samego dnia dr inż. Mariusz Krupiński i dr inż. Krzysztof Labisz spotkali się z uczniami klas maturalnych VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.
 • Zespół Szkół nr 4 w Zabrzu był miejscem wygłoszenia przez dra Krzysztofa Lukaszkowicza oraz dra Marka Roszaka prezentacji na temat studiów objętych projektem INFONANO dnia 16 grudnia 2009 roku.
 • W dniu 17 grudnia 2009 roku dr inż. Krzysztof Lukaszkowicz i dr inż. Marek Roszak byli gośćmi Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Centrum Edukacji w Zabrzu, gdzie zaprezentowali uczniom klas maturalnych zalety studiowania na Wydziale- Mechanicznym Technologicznym na nowo otwartych kierunkach studiów.
 • Tego samego dnia mgr inż. Grzegorz Krawczyk zaprezentował informacje na temat kierunków studiów objętych programem INFONANO maturzystom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, a dr inż. Beata Krupińska oraz dr inż. Mariusz Krupiński wygłosili swoja prezentację w Zespole Szkół Zawodowych Południowego Koncernu Energetycznego S.A. – Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
 • W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej w dniu 21 grudnia 2009 spotkanie z maturzystami spotkał się mgr inż. Grzegorz Krawczyk.
 • Możliwości podjęcia studiów na nowo otwartych kierunkach studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym dla absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu  Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie przedstawili mgr inż. Małgorzata Kałużna i mgr inż. Krzysztof Romańczuk.
 • W dniu 11 stycznia 2010 roku dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec i dr inż. Anna Fligier-Włodarczyk wizytowały Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie gdzie spotkały się z uczniami klas maturalnych zainteresowanymi podjęciem studiów na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym, natomiast dr inż. Marek Roszak i dr inż. Krzysztof Lukaszkowicz spotkali się z uczniami zabrzańskich szkół: Zespołu Szkół  nr 17 i Zabrzańskiegogo Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.
 • W dniu 13 stycznia 2010 roku dr inż. Beata Krupińska i dr inż. Krzysztof Lukaszkowicz wizytowali Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach gdzie spotkali się z zainteresowanymi studiowaniem uczniami z klas maturalnych.
 • W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w dniu 14 stycznia 2010 roku odbyła się prezentacja kierunków studiów prowadzonych w ramach projektu INFONANO na Wydziale Mechanicznym Technologicznym dla klas maturalnych przeprowadzona przez dra inż. Krzysztofa Lukaszkowicza oraz  dra inż. Marka Roszaka.
 • W dniu 18 stycznia 2010 roku Zespół Szkół nr 5 w Rybniku gościł mgra inż. Pawła Jarkę oraz mgr inż. Justynę Hajduczek, którzy przedstawili zalety studiowania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w ramach projektu INFONANO, natomiast dr inż. Beata Krupińska i dr inż. Krzysztof Labisz spotkali się z maturzystami w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu.
 • Dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec i dr inż. Anna Włodarczyk-Fligier w dniu 19 stycznia 2010 roku odwiedziły IV Liceum Ogólnokształcące i IX Liceum Ogólnokształcące w Katowicach oraz Akademicki Zespół Szkól Ogólnokształcących w Chorzowie gdzie przedstawiły możliwości studiowania na nowoczesnych kierunkach studiów objętych programem INFONANO na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Tego samego dnia dr inż. Ewa Jonda i mgr inż. Anna Achtelik spotkały się z uczniami klas maturalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach.
 • W dniu 20 stycznia 2010 roku dr inż. Anna Włodarczyk-Fligier i mgr inż. Agnieszka Mucha przedstawiły kierunki studiów prowadzone w ramach projektu INFONANO zainteresowanym uczniom IV Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. Natomiast dr inż. Bogusław Ziębowicz i dr inż. Jarosław Mikuła spotkali się z uczniami klas maturalnych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku.
 • W dniu 21 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu odbyło się spotkanie informacyjne z maturzystami dotyczące kierunków studiów we ramach projektu INFONANO, w którym uczestniczyli dr inż. Bogusław Ziębowicz i mgr inż. Dariusz Łukowiec.
 • W dniu 25 stycznia 2010 roku przedstawiciele Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych spotkali się z uczniami klas maturalnych w celu przedstawienia korzyści studiowania w ramach projektu INFONANO:
  -dr inż. Jarosław Konieczny i mgr inż. Iwona Czaja w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach oraz w Zespole Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim,
  -mgr inż. Barbara Dołżańska i mgr inż. Wojciech Borek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu,
  -dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec i mgr inż. Agnieszka Mucha w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu,
  -mgr inż. Błażej Tomiczek w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.
  -dr Agata Śliwa i dr inż. Wojciech Sitek w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Sląskich.
 • W ramach spotkań informacyjnych z maturzystami w dniu 26 stycznia 2010 roku przedstawiono prezentację dotyczącą priorytetowych kierunków studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w poniżej wymienionych szkołach:
  -mgr inż. Błażej Tomiczek w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu,
  -dr inż. Jarosław Konieczny i mgr inż. Iwona Czaja w Zespole Szkół w Zbrosławicach Kamieńcu oraz w Zespole Szkól Ekonomicznych w Bytomiu,
  -mgr inż. Grzegorz Krawczyk i mgr inż Marek Szindler w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej,
  -dr inż. Tatiana Karkoszka i mgr inż. Szymon Malara w Zespole Szkól Poligraficzno-Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach,
  -mgr inż. Grzegorz Krawczyk i mgr inż. Marek Szindler w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej,
  -mgr inż. Magdalena Kałużna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach.
 • Dnia 27 stycznia 2010 roku miała miejsce kolejna seria wizyt przedstawicieli Instytutu w szkołach ponadgimnazjalnych, podczas których uczniowie klas maturalnych mogli uzyskać informacje na temat studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, szczególnie na kierunkach objętych projektem INFONANO.  Dr Agata Śliwa i dr inż. Wojciech Sitek odwiedzili Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich, dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec i mgr inż. Agnieszka MuchaZespól Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, dr inż. Anna Fligier Włodarczyk i mgr inż. Agnieszka Mucha - II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, mgr inż. Barbara Dołżańska i mgr inż. Wojciech Borek – w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, natomiast dr inż Bogusław Ziębowicz i mgr inż. Magdalena Kałużna złożyli wizytę w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich były miejscem spotkań mgr inż. Małgorzaty Onduli i mgra inż. Krzysztofa Romańczuka z maturzystami zainteresowanymi studiami na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w dniu 28 stycznia 2010 roku. Podobne spotkanie, które poprowadzili dr inż. Bogusław Ziębowicz i mgr inż. Marcin Basiński, odbyło się tego samego dnia w Zespole Szkol nr 14 w Sosnowcu.
 • Mgr inż. Agnieszka Mucha i mgr inż. Marcin Basiński w dniu 29 stycznia 2010 roku spotkali się z uczniami klas maturalnych z II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie. Celem spotkania było przedstawienie młodzieży możliwości studiowania na kierunkach objętych programem INFONANO.
 • Dnia 1 lutego 2010 roku dr inż. Aleksandra Drygała i mgr inż. Anna Achtelik odwiedziły maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym ETE w Gliwicach, podczas którego rozmawiały na temat studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.