Bezpłatne zajęcia dla kandydatów na studia

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Sląskiej organizuje bezpłatne zajęcia o wartości 5 ECTS preorientujące w kierunkach:

  • Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach i
  • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
  • Inżynieria Materiałowa

i uławiające studia na pierwszym roku studiów.