Jakie są zalety studiowania na kierunkach zamawianych?

Projekty przewidują liczne elementy zwiekszające atrakcyjność i jakość kształcenia, w tym:

  • zajęcia wyrównawcze i dodatkowe,
  • specjalistyczne kursy zakończone certyfikatami
  • szkolenia z aktywizacji zawodowej
  • wakacyjne kursy i staże zagraniczne
  • konferencje studenckie
  • koła naukowe
  • zakup pomocy naukowych dla studentów
  • system doractwa zawodowego
  • program mentoringu
  • płatne staże przemysłowe