Jakość kształcenia

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną jednego z 4 najstarszych i największych Wydziałów Politechniki Śląskiej - Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Instytut jest pierwszą jednostką uczelnianą, która uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS 518687 zgodny z wymaganiami ISO 9001, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems, który ma istotny wpływ na wzrost jakości kształcenia, tak ważnej w zintegrowanej Unii Europejskiej i na zmieniających się w ostatnich latach rynkach edukacyjnym i pracy.

Instytut stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie :

  • inżynierii materiałowej,
  • inżynierii powierzchni,
  • biomateriałów i inżynierii biomedycznej, 
  • nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych,
  • technologii proekologicznych
  • oraz komputerowej nauki o materiałach.