Nagrody

Za wybitne osiągnięcia naukowe dydaktyczne i organizacyjne pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych uzyskują liczne nagrody.

Do tej pory otrzymali: kilka nagród Premiera, kilkanaście nagród Ministra, kilka Medali Międzynarodowych i na Międzynarodowych Targach Technologii, kilka nagród i stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kilkanaście stypendiów Fundacji Wyszehradzkiej oraz kilka Fundacji H. Kołłątaja, kilka nagród na Międzynarodowych Targach Książek Atena i Oświata oraz Wrocławskich, kilka wyróżnień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kilkanaście nagród Koncernu FIAT, kilkaset nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz liczne Ordery i Odznaczenia Państwowe.

O Autorytecie naukowym Instytutu świadczą również bardzo liczne nominacje pracowników Instytutu w skład krajowych i zagranicznych gremiów naukowych, w tym:

  • Komitetów, Sekcji i Komisji Polskiej Akademii Nauk,
  • World Academy of Materials and Manufacturing Engineering,
  • Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
  • licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.