Kształcenie na odległość

Platforma E-learning Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, należąca do jednych z największych w Polsce, została utworzona w październiku 2004 roku, jako nowoczesne narzędzie do kształcenia na odległość i zawiera m.in. materiały dydaktyczne do wykładów i przedmiotów materiałoznawczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie, dostępne dla uprawnionych studentów, a także służy do interaktywnej komunikacji ze studentami i pracownikami Instytutu.