Tradycje akademickie

Ważnym celem, jaki stawia sobie Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest harmonijne łączenie dobrych tradycji akademickich z nieustannym rozwojem we wszystkich obszarach działalności, tak aby utrzymywać zasłużoną renomę nowoczesnego, europejskiego centrum dydaktyczno-badawczego.

Co roku studenci z kierunków studiów na których zajęcia prowadzą Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, licznie uczestniczą w beanaliach (studenci I roku), balach karnawałowych, „Igrach Studenckich”, rajdach turystycznych, Studenckich Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim oraz różnych ogólnouczelnianych organizacjach studenckich, tj:

 • AEGEE - Gliwickie Europejskie Forum Studentów,
 • Akademicki Chór Politechniki Śląskiej,
 • Akademicki Związek Sportowy,
 • Akademicki Klub Krótkofalowców,
 • Akademicki Klub Płetwonurków "KALMAR",
 • Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla "CYKLOP",
 • Akademicki Zespół Muzyczny - AZM,
 • Europejskie Koło Logistyczne FENIKS,
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów – NZS, Ośrodek Radia Studenckiego,
 • Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice,
 • Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej,
 • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich,
 • Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania na Politechnice Śląskiej,
 • Śląski Yacht Club,
 • Zrzeszenie Studentów Polskich.