Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

modernizowane w ramach projektów dofinansowanych z UE obejmuje liczne Pracownie, w tym:

 • Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
 • Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
 • Metodyki Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej i Skaningowej
 • Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
 • Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej
 • Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej
 • Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii
 • Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej
 • Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluorescencyjnej
 • Spektroskopii Elektronów
 • Analiz Spektralnych
 • Symulacji Procesów Metalurgicznych
 • Badań Dylatometrycznych
 • Badań Wytrzymałościowych
 • Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych  Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej
 • Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej
 • Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych
 • Zintegrowanych Procesów Materia?owych w Protetyce Stomatologicznej
 • Inżynierii Powierzchni
 • Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Technologii Procesów Materiałowych
 • Metalurgii Proszków
 • Analiz Chemicznych