Laboratorium Przetwórstwa Materiałów Inżynierskich

obejmuje Pracownie:

  • Technologii Przetwórstwa Materiałów Polimerowych
  • Badań Materiałów Polimerowych
  • Obróbki Plastycznej Metali