Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych

W skład laboratorium planowanego do uruchomienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE, wejdą następujące Pracownie:

 • Nanotechnologii
 • Technologii Materiałów Amorficznych
 • Przetwórstwa Materiałów Polimerowych
 • Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych
 • Technologii Materiałów Kompozytowych
 • Odlewania Ciśnieniowego Stopów Metali Lekkich
 • Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali
 • Obróbki Cieplnej Stopów Metali
 • Laserowej Obróbki Powierzchniowej
 • Inżynierii Powierzchni
 • Projektowania Technologii Procesów Materiałowych 3D
 • „Wirtualna Jaskinia3D”
  oraz multimedialna sala wykładowo-ćwiczeniowa