Wielkie zwycięstwo w konkursie na kierunki zamawiane!

w nowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wielkie zwycięstwo w konkursie na kierunki zamawiane!
Trzy zwycięskie kierunki realizowane na Wydziale Mechanicznym Technologicznym spośród 6 zamawianych z Inżynierii Materiałowej w Polsce w nowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

  • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
  • Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
  • Inżynieria materiałowa

Projekty przewidują liczne elementy zwiększające atrakcyjność i jakość kształcenia, w tym płatne staże przemysłowe, płatne staże naukowe, zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne kursy zakończone certyfikatami dla najlepszych studentów, wakacyjne kursy, program mentoringu, kursy wspierające rozwój własnej działalności gospodarczej, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Studiujesz - kasujesz!
135 studentów od I semestru studiów uzyska stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie
Stypendia są przyznawane przez cały okres studiów każdorazowo z rozpoczęciem kolejnego semestru.
Szanse na stypendium ma każdy student tych kierunków.
Nie zwlekaj! Złóż dokumenty elektronicznie:
www.rekrutacja.polsl.pl

2012-06-25 o godz. 12:00:24
Kategoria: Działania promocyjne, Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych